O nás

Sme poradenské centrum pre rodiny, manželov, snúbencov, jednotlivcov, opustených – pre všetkých, ktorým záleží na fungujúcich vzťahoch. Chceme vám podať pomocnú ruku a to saleziánskym preventívnym spôsobom.

.:: Pravidelne Vám ponúkame:
svedectvá manželov,
odborné prednášky,
stretnutia s kresťanskými koučmi,
poradenstvo u odborníkov,
prípravy pre snúbencov,
poradňu o plodnosti/neplodnosti
a iné.
Podrobnosti o týchto našich ponukách si prečítajte tu: www.familygarden.sk/co-ponukame/

.:: Ak potrebujete poradiť, prosíme, napíšte nám mail na bratislava@familygarden.sk. Sme tu pre vás!

.:: Záujemcov o snúbeneckú prípravu s manželskými pármi z FAMILY GARDEN prosíme, aby sa zaevidovali osobne na farskom úrade farnosti Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej 7 alebo e-mailom na: fara.mileticova@gmail.com.

.:: Kto spolupracuje?
Projekt poradenského centra zastrešujú laici – saleziáni spolupracovníci v Bratislave na Miletičovej, no do konkrétnej spolupráce sú zapojení aj mnohí odborníci: gynekológ, psychológ, kňaz, právnik, špeciálny pedagóg, finančný poradca, kresťanskí koučovia, manželské páry, mladí dobrovoľníci a celá saleziánska rodina.

Nárast počtu rozpadávajúcich sa rodín pramení z neschopnosti dobre a jasne rozlišovať medzi ťažkosťou spolu žiť a nemožnosťou spolu žiť. Je potrebné viesť budúcich manželov k tomu, aby neskôr manželské, či rodinné vzťahy opravovali a nie rušili. ThLic. Marian Valábek, SDB ­– odborný garant FAMILY GARDEN

Ak by existovala sieť ľudí, ktorí vedia urobiť intervenciu v čase, keď vzťah síce prestáva fungovať, ale stále je schopný revitalizácie, mnohé páry by ľahko našli cestu k návratu a boli by do ďalšieho obdobia otužilejší. PhDr. Marián Kubeš, CSc. – odborný garant FAMILY GARDEN

Ak podľa poznatkov súčasnej vedy a techniky existujú morálne čisté postupy v napĺňaní rodinných ideálov, potom sme povinní ich sprostredkovať. Aby zodpovedné rodičovstvo nebolo len ušľachtilým rozhodnutím o počte detí, ale aby bol manželský život trvalo posilňovaný telesným spojením bez strachu a úzkosti. Gynekológ MUDr. Marek Dráb, PhD. – odborný garant FAMILY GARDEN

.:: Ďalší garanti projektu:

.:: Naši partneri:

  • Inštitút dcér Márie Pomocnice
  • Združenie Exallievov don Bosca na Slovensku
  • Miletičkár – časopis
  • Mestská časť Bratislava-Ružinov

.:: Spoznajte dobrovoľníkov Family Garden
Prečítajte si rozhovory s ľuďmi, ktorí nám dlhodobo pomáhajú:  http://www.familygarden.sk/vsetky-rozhovory/