Najčastejšie otázky

.:: Čo je to FAMILY GARDEN?
FAMILY GARDEN je poradenské centrum pre rodiny, ktoré sa venuje podpore zdravého fungovania rodín. Projekt sa zameriava v prvom rade na manželov. Ak majú manželia zdravý a vyzretý vzťah, vytvárajú predpoklady pre zdravú a fungujúcu rodinu, ktorá je schopná denne riešiť a odpovedať na potreby všetkých jej členov, ale aj okolia a súčasnej doby. Zdravá a funkčná rodina je príkladom aj pre nastupujúce generácie. Aktivity nášho centra sú určené aj pre snúbencov, jednotlivcov, opustených – pre všetkých, ktorým záleží na fungujúcich vzťahoch.

.:: Prečo názov FAMILY GARDEN?
Slovo “family” vyjadruje našu cieľovú skupinu – rodinu, ktorá je základom zdravého fungovania spoločnosti. “Garden” ako záhrada v človeku vyvoláva pocit oddychu, načerpania nových síl. Zvolili sme anglický názov, aby sme zdôraznili, že sme tu pre všetkých mladých, ktorí sa rozhodujú alebo rozhodli pre manželstvo. Zároveň sú tieto slová jednoduché a známe aj staršej generácii.

.:: Akú formu pomoci poskytujete?
FAMILY GARDEN poskytuje pomoc v oblasti poradenstva a v preventívnej oblasti. V oblasti poradenstva majú záujemcovia možnosť dohodnúť si osobné stretnutie s odborníkom na tému, v ktorej potrebujú radu. V oblasti prevencie poskytujeme pomoc formou prednášok, predmanželských príprav a vzdelávacích programov.

.:: Môžem poradenské centrum navštíviť, aj keď nie som veriaci?
FAMILY GARDEN poskytuje pomoc všetkým, ktorí prejavia vôľu, bez ohľadu na vieru či vierovyznanie.

.:: Kto stojí za projektom FAMILY GARDEN?
Zodpovednosť za FAMILY GARDEN je zverená Združeniu saleziánov spolupracovníkov zo strediska Bratislava – Miletičova. Do projektu sú však zapojení aj mnohí odborníci – gynekológ, psychológ, kňaz, právnik, špeciálny pedagóg, finančný poradca a celá saleziánska rodina.

.:: Kto sú saleziáni spolupracovníci?
Združenie saleziánov spolupracovníkov (ASC) založil don Bosco 9. mája 1876 v Turíne. Po vzniku saleziánskych reholí (saleziánov SDB a saleziánok FMA) sa rozhodol pre združenie na spôsob tretích rádov (napr. tretí rád pre laikov majú aj Františkáni a iné rehoľné spoločnosti), ale s tým rozdielom, že jeho podstata by nemala spočívať iba v nábožnosti, ale v aktívnom živote v službe lásky k blížnym, najmä mladým. Presne tak, ako to žil don Bosco. Medzi jeho prvých spolupracovníkov (ešte pred oficiálnym založením združenia) patrila jeho matka Margita a s ňou množstvo ľudí najrôznejších povolaní – slobodných, manželov i diecéznych kňazov. Dnes saleziáni spolupracovníci žijú a pracujú po celom svete a je ich približne 30-tisíc. Slovensko patrí ku krajinám s najbohatším zastúpením tejto zložky saleziánskej rodiny – momentálne je u nás totiž viac ako 1000 spolupracovníkov. Viac o ASC stredisku na Miletičovej si prečítajte na  www.mileticka.sk/asc.

.:: Koľko stoja jednotlivé služby?
Prednášky a svedectvá ponúkame za dobrovoľné vstupné. Snúbenecká príprava je zdarma. Vopred dohodnutý rozhovor s kresťanským koučom je za poplatok 20€ za stretnutie. Poplatok za stretnutie v poradni plodnosť je 10 €/hodina.

.:: Ako si teda môžete dovoliť platiť odborníkov?
Všetci zapojení odborníci prisľúbili svoju pomoc dobrovoľne, bez nároku na finančnú odmenu. FAMILY GARDEN združuje kresťanských odborníkov pod jednu strechu a takto pomáha mnohým veriacim, ktorí hľadajú kvalitnú odbornú pomoc.

.:: Ako vás môžem podporiť?
Privítame akúkoľvek formu pomoci – či už osobnú, morálnu, duchovnú, pomoc pri propagácii a podobne. V súčasnom štádiu projektu nám významne pomôže aj vaša finančná pomoc. FAMILY GARDEN môžete podporiť na čísle účtu: IBAN: SK46 0200 0000 0034 4751 6859Prosíme o pomoc, o trvalé aj keď maličké platby.

.:: Ste poberateľmi 2 %?
Áno, od roku 2016 nám môžete poukázať 2 % z daní.

.:: Kde nájdem FAMILY GARDEN?
Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN sídli v priestoroch Rodinného centra mamy Margity na Pavlovičovej ulici č. 3 v Bratislave. Mapa tu.

.:: Potrebujem radu, na koho sa mám obrátiť?
Napíšte nám na bratislava@familygarden.sk. Sme tu pre vás.

.:: Ako často sa konajú prednášky?
Prednášky sa konajú 1x do mesiaca. Zvyčajne druhý pondelok v mesiaci majú záujemcovia možnosť vypočuť jednak svedectvá manželov, ktorí sa delia o radosti, ale najmä o starosti svojho manželského života, ktoré sa im podarilo preklenúť, ale aj odborníkov prednášajúcich na rôzne témy týkajúce sa manželstva a rodiny.Pozrite si zoznam najbližších prednášok s presnými dátumami.

.:: Kde a kedy sa konajú prednášky?
Svedectvá a prednášky sa konajú na Miletičovej ulici v miestnosti pod kostolom Panny Márie Pomocnice vždy od 19.00 hod. Parkovanie je zabezpečené vo dvore farnosti.

.:: Chcem byť dobrovoľníkom, čo môžem urobiť?
Kontaktujte nás na dobrovolnici@familygarden.sk. Tešíme sa vašej ochote. Zíde sa každá pomocná ruka! Viac o dobrovoľníkoch tu.

.:: Máte ďalšie otázky? Napíšte nám na media@familygarden.sk. Ďakujeme :-)