Modlitba za rodiny

Ježiš, Mária a Jozef,pray-about-everything
k vám, Svätá nazaretská rodina,
obraciame dnes svoj pohľad
s obdivom a dôverou.
Vám odporúčame všetky naše rodiny,
najmä tie, ktoré nejakým spôsobom strádajú
a sú nalomené či narušené
,
aby sa v nich obnovili úžasné dobrodenia milosti.
Pomôžte im spoznať dielo Prozreteľnosti
v každodenných životných situáciách.

Svätá nazaretská rodina,
urob naše rodiny večeradlami modlitby
a pretvor ich na malé domáce cirkvi,
obnovuj túžbu po svätosti,
buď posilou v šľachetných námahách práce, výchovy,
načúvania, vzájomného porozumenia a odpúšťania.

Svätá nazaretská rodina,
nanovo prebuď v našej spoločnosti vedomie
posvätnosti a nedotknuteľnosti rodiny
ako neoceniteľného a ničím nenahraditeľného dobra.
Ježiš, Mária a Jozef, k vám sa s dôverou modlíme,
vám zverujeme všetky trpiace,
ale aj namáhajúce sa rodiny.

Vám zverujeme aj prípravu a priebeh
nastávajúcich zasadnutí Synody biskupov,
ktoré sa budú zaoberať situáciou
a budúcnosťou rodín. Amen.

 Zdravas Mária…
Svätá Nazaretská rodina oroduj za nás!

(modlitba pápeža Františka z 29. 12. 2013)