Ďakujeme :-)

Na tomto mieste by sme radi poďakovali všetkým vám, vďaka ktorým môže FAMILY GARDEN fungovať a prinášať dobré ovocie.

Naša veľká vďaka patrí:

 • saleziánom: don Karol Maník, don Marian Valábek, don Peter Bučány, don Peter Hitka, don Peter Jacko, farár Ján Čapla, direktor František Kubovič  a celá komunita saleziánov na Miletičovej;
 • saleziánom spolupracovníkom zo strediska Bratislava-Miletičova, ktorí zastrešujú tento projekt a FAMILY GARDEN pravidelne pomáhajú (najmä: Katarína Baginová, Elena Štofirová, Renáta Mikušová, Kamil Bagin, Barbora Okruhľanská, Mária Ondrušová, Lucia Chmelová a mnohí ďalší);
 • odborníkom, ktorí už prednášali a pomáhali klientom: MUDr. Marek Dráb, PhD.; PhDr. Marián Kubeš, CSc; Mgr. Lýdia Čeledová, Ing. Jaroslav Funtek, JUDr. Anton Staněk, Ing. Elena Miškovičová, Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová, Mgr. Martin Gazdík, Mgr. Anna Siekelová, Mgr. Andrej Karcagi, Ing. Michal Hort, ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., ThLic. Mgr. Marek Iskra, Sr, Eva Rušinová (FMA), ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS.; Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.; MUDr. Ivan Wallenfels; PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková; Ing. Ján Balážia;
 • manželským párom, ktoré sa podelili o svoje svedectvo života: Mgr. Zuzana Funteková; Ing. Jaroslav Funtek; Ing. Juraj Červeň, PhD.; Ing. Jozefa Červeňová, PhD.; Mgr. Monika Jucková, Mgr. Alfonz Juck, Ing. Xénia Kopačková; Ing. Milan Kopačka; Mgr. Branislav Gajdoš; Mgr. Miriam Gajdošová, Anton Ďuratný a Gabriela Ďuratná; Jaroslav Mikuš a Renáta Mikušová; Vladimír Grigar a Zita Grigarová; MUDr. Róbert Podivinský a Mgr. Mária Podivinská, Bc. Roman Pleva a Mgr. Naďa Plevová, Ing. Juraj Polakovič a Ing. Gabriela Polakovičová, Ing. Igor a Andrea Abelovci, Ing. Peter Škurla, PhD. a Ing. Veronika Škurlová, Ľubomír a Jana Klukovci, Peter Hupčík a Mária Hupčíková, Branislav Krajčovič a Mgr. Viera Krajčovičová, Ing. Marian Banasiewicz a Mgr. Mária Banasiewiczová; Mgr. Branislav Stríženec a Ing. Martina Strížencová; Ing. Juraj Kubiš a Mgr. Marcela Kubišová; PhDr. Marián Kubeš a RNDr. Margita Kubešová; Ing. Marián Horváth a Ing. Mgr. Jana Horváthová; Ing. Peter Mojto a Mgr. Monika Mojtová
 • nemenovaným koučom, ktorí prešli kurzom a sú pripravení pomáhať;
 • všetkým tým, vďaka ktorým máme grafické materiály, videá, nový web, Facebook a rôzne články v médiách: Jana Gavalda Bellanová, Martin Ondruš, Simona Ondrejová, Zuzana Schaleková, Karol Marton, Pavel Chvojka, Václav Faltus,  Stanislav Staško, Róbert Chovanec;
 • pomocníkom, ktorí každý mesiac roznesú plagáty do ďalších kostolov v Bratislave: Silvia Fábryová, Katarína Nagyová, Marta Pospíšilová, Jana Urbánková;
 • dievčatám, ktoré ochotne pomáhajú rodičom so strážením detí počas prednášok: Mária Ondrušová, Ema Popjaková, Paulína Madarasová, Barbora Vaňová, Denisa Wachbergerová, Monika Kakasová, Lucia Kotulová, Lujza Puchalová;
 • mladým,  ktorí sa starajú o prípravu miestnosti na prednášky: Róbert Prášil, Timotej Záhumenský, Adrián Guba, Filip Dujnič, Radoslav Vančo, Peter Poláček, Matej Mrocek a ďalší;
 • za pomoc s ozvučením prednášok a svedectiev: Patrik Goboňa, Juraj Ďuratný, Matej Pavlovič;
 • za odbornú pomoc pri tvorbe projektov a stanov budúceho občianskeho združenia: JUDr. Anton Staněk, Mgr. Ján Sopiak, Ing. František Horváth, Ján Mihálik;
 • za profesionálny predklad našej výročnej správy do angličtiny: Eva Dinušová, Juliana Uhrová, Daniela Koronthály;
 • médiám, ktoré dali priestor nášmu projektu v článkoch či reláciách: portál CestaPlus.sk, časopis Don Bosco Dnes, portál Zastolom.sk, Vyveska.sk, časopis Miletičkár, relácia Saleziánsky magazín, Katolícke noviny, Rádio Lumen, TV Ružinov, TV Lux a i.;
 • tiež mnohým štedrým darcom, ktorí nám darovali hmotné dary a finančné príspevky a zareagovali aj na našu kampaň s prosbou o pravidelné platby na náš účet;
 • kontemplatívnym sestrám a všetkým dobrým dušiam, ktoré sa za nás modlia a podporujú nás;
 • a všetkým ostatným, na ktorých mená sme si nevedeli spomenúť. 

Ď A K U J E M E  :-)

VAŠI SALEZIÁNI SPOLUPRACOVNÍCI ZO STREDISKA BRATISLAVA – MILETIČOVA

sdb asc fmaexall-150x150

nic2 webikon soft

LOGO_Ruzinov